POTENCJAŁ – KOMPETENCJE – CECHY – UMIEJĘTNOŚCI – ZAINTERESOWANIA

Każdy z nas posiada odpowiednią wiedzę i przygotowanie do podejmowania decyzji w pracy ale i również odnajdywania się w obszarze relacji międzyludzkich które występują nie tylko w domowym środowisku ale przede wszystkim na płaszczyźnie zawodowej.

Można być świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale mieć ciężkie relacje ze współpracownikami jak i z samym szefem.

Warto znaleźć złoty środek w pracy, odejść od skrajności gdyż ciężka atmosfera może zadziałać destrukcyjnie na firmę. To samo tyczy się życia prywatnego i należy go oddzielać od obowiązków zawodowych.

Nie każdy z nas jest perfekcyjny, popełniamy błędy, ale powinniśmy się motywować i pracować nad własnym rozwojem jak i stawiać sobie cele i wyzwania, które przełożą się na sukces firmy.

Dążę do tego abym mógł swoje zainteresowania i umiejętności przełożyć na wykonywaną pracę, zarabiać na tym i w pełni angażując się w swoje obowiązki mając satysfakcję z tego co robię dla firmy i dla odbiorcy – klienta.

Poniżej podaje moje osobiste zasoby miękkie i twarde. Jedne i drugie są istotne podczas podejmowania pracy zarobkowej. Hasła określające moją osobę są rozrzucone losowo, zamysłem było wyłapanie przez czytelnika elementów we własnej dla siebie odpowiedniej kolejności nie tracąc przy tym cennego czasu.

Część z moich zasobów można przejrzeć na stronach:
AudioWideoZdjęcia.