Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.