Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.