STOWARZYSZENIE POMOC – WOLONTARIAT – PARAFIA – INFORMACJE – LOKALNE AKCJE

Pomagając innym pomagamy również samemu sobie. Wiele osób, które mnie zna jako główną cechę poda to że jestem osobą pomocną. Od początku odczuwałem potrzebę bycia przydatnym i to w sposób bezinteresowny. Działania, które podejmuję skupiają się w przede wszystkim na społeczności lokalnej. Kolega na studiach często nazywał mnie „niepoprawny altruista” 🙂 jednak dużo daje mi kontakt z drugim człowiekiem i nawiązywanie nowych znajomości. Staram się zrozumieć zachowania i problemy innych ludzi.

Ukończyłem studia o specjalności Praca socjalna nie bez przyczyny i tym bardziej wyczulony jestem na krzywdę i problemy innych ludzi.

Obecnie pomagam w działalności wolontariatu przy parafii na terenie Wrocław Leśnica. Wsparcie dla chorych, ubogich i niepełnosprawnych w codziennych podstawowych czynnościach takich jak zakupy, porządki, transport jak i również zwykłe ludzkie wysłuchanie i rozmowa jest istotnym elementem pomocy dla naszych bliźnich.

Wiara pełni dla mnie ważną rolę. Wychowałem się na wartościach chrześcijańskich. Ważne są dla mnie zasady dobroci, pokory oraz szacunku do drugiej osoby. Tak samo duży nacisk kładę na rolę małżeństwa i rodziny w naszym społeczeństwie.

Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia „A Tacy Sami” i angażuję się w wiele projektów skierowanych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Dzięki naszym działaniom młode osoby mogą podejmować rehabilitację na odpowiednim do tego sprzęcie terapeutycznym. Organizujemy im wycieczki w plener, różne spotkania integracyjne czy wyjścia do kina. Przygotowujemy paczki na święta. Ostatnimi laty sztandarowym projektem są turnieje Boccia wywodzące się od włoskiej gry w bule. Moje koleżanki ze stowarzyszenia wykonują cholernie dobrą i potrzebną pracę. Z mojej strony mogą liczyć na wszelkie wsparcie, przede wszystkim te techniczne, robię zdjęcia, przygotowuje grafikę na zaproszenia, czy podziękowania, tworze wielowymiarowe banery do ekspozycji, nagrywam i montuję wideo, promuję działania Stowarzyszenia poprzez emisję programów w lokalnej telewizji czy w Internecie.

Linki : 123

Przez pewien okres pomagałem w współtworzeniu audycji do radia podcastowego Radio 9 Lubin i pełniłem funkcje reporterskie. Treści kierowane były do szerokiego grona słuchaczy z Polski promując Lubin jak i dla mieszkańców regionu. Interesujące programy o charakterze informacyjnym i rozrywkowym jak i lokalne newsy prowadzone w trzech językach polskim, angielskim i niemieckim. Wiele osób mogło skorzystać z zawartych w podcastach treści, dowiedzieć się o historii i współczesnym życiu mieszkańców Dolnego Śląska. Ważny jest tu prawidłowy przepływ informacji skierowany dla słuchaczy. Była to ciekawa i pouczająca przygoda.

Link : patrz Zasoby – Audio

Lokalna społeczność pełni dla mnie ważną rolę. Wolontaryjna współpraca w tym obszarze jest tu istotnym elementem. Są to działania wykonywane dla dobra ogółu a także i dla nas samych. Kościół jako wspólnota staje się tutaj istotnym obszarem. Podstawą jest ewangelizacja natomiast ważnym czynnikiem są więzi które powstają podczas różnych spotkań w obrębie prac takiej parafii. Pomagam w sprawach grafiki komputerowej np. w przygotowaniu ulotek, banerów czy zmontowaniu filmu promującego. Grupę mężczyzn do której należę poznałem dzięki uczestnictwu w pielgrzymkach na Jasną Górę. Osoby te są w różnym wieku, młodzi ludzie, przyszli i obecni ojcowie, czy dziadkowie, każdy posiada bagaż swoich doświadczeń i wartości, każdy wnosi coś pozytywnego dla innych. Wspieramy parafię w wielu przedsięwzięciach takich jak cykliczne święta, pochody, czy przemarsze ulicami miasta.

Pomogłem mojemu bratu w założeniu pierwszej w regionie spółdzielni socjalnej. Wspieram go stale w tym co robi. Spółdzielnia jest jednym z podmiotów ekonomii społecznej. Aktywizuje ona osoby bezrobotne oraz te ze stopniem niepełnosprawności i pozwala na prowadzenie własnej firmy w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Nie chodzi tu o zysk, ale o zapewnienie dochodów i stałej pracy ich członkom. Spółdzielnia została wielokrotnie wyróżniona, omawiana w prasie i mediach, na podstawie dobrych przykładów powstały następne mobilizujące społeczności spółdzielnie. Daje to poczucie bycia odpowiedzialnym za własną działalność bo każdy z członków odpowiada za ich wspólny interes. Zakres działania Spółdzielni Socjalnej „Błysk” skupia się przede wszystkim na pracach porządkowych ale i również pomocy osobom starszym czy dzieciom.

Linki : 1234

Angażowałem się też w działania lokalnego Stowarzyszenia „Miasto dla Mieszkańców” powstałego w ramach protestów niszczenia Parku Leśnego w Lubinie na osiedlu Przylesie, miejsca dla mnie istotnego bo tam się wychowałem, miejsca o którym na zakończenie studiów pisałem pracę licencjacką. Mieszkańcy chcą w swojej „małej ojczyźnie” mieć wpływ na podejmowane inicjatywy w sprawach które ich dotyczą, mieć wpływ na rozwój miasta, dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Postanowiłem więc pomóc w tworzeniu różnych informacyjnych grafik czy filmów wideo jak i brałem czynny udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia. Wspieram i jestem za działaniem wszelkich stowarzyszeń i fundacji, które mają na celu bronienie wspólnotowych interesów mieszkańców.

Linki : 12

Byłem również pełnomocnikiem finansowym w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Lubina oraz pełnomocnikiem medialnym odpowiedzialnym za kontakt i przygotowanie plików audio-wideo dla telewizji TVP Wrocław i Radia Wrocław w wyborach Parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP.

Pomagajmy innym ! Wszelkie dobro które dajemy zatacza koło i wraca do nas.